ผู้เชียวชาญการบริหารธุรกิจในอุสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับ
ความไว้ใจจากกลุ่มธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่น

หลักสูตร อบรม ISO9001 , IATF16949

หลักสูตร อบรม PRODUCTIVITY

หลักสูตร อบรม TPM

หลักสูตร อบรม TQM , Management , RBA

หลักสูตร อบรม Lean , 6 Sixma

หลักสูตร อบรม ISO14001 , ISO45001, ISO50001 , RoHS

หลักสูตร อบรม HR

หลักสูตร อบรม GHP , HACCP , ISO22000 , BRC

หลักสูตร อบรม Public Training

ความไว้วางใจของลูกค้า

Total Page Visits: 4648 - Today Page Visits: 39