อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
8D Report and Why-Why Analysis Technique
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

ฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing and Visual Control


Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การป้องกันความผิดพลาดและการควบคุมด้วยการมองเห็นคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตคงสถานะซึ่งความเป็นปกติได้ เพื่อในเกิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองประเภทนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทางสถาบัน Big Q ได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ทราบขั้นตอนการประยุกต์ใช้และนำไปใช้งานได้อย่างเหามะสมในหน้างานจริงให้เกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยด้วย Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control ภายในในกระบวนการที่ตนรับผิดชอบทำให้เกิดความเป็นปกติในหน้างานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม

09.00-12.00 บทนำ
                  - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการผลิต
                  - ปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุจากความสามารถในการรับรู้และความผิดพลาดในการทำงาน
                  - การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกิดความล้มเหลวหรือผลกระทบที่ มีในกระบวนการ ( PFMEA )
                  - Workshop
                  - หลักการและแนวทางการใช้  Poka Yoke และ Visual Control สำหรับควบคุมและป้องกัน             
                  Visual Control
                  - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                  - ชนิดของ Visual  Control
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิต
                    เช่น การควบคุมการผลิต, 5ส , การควบคุมวัสดุ , การบำรุงรักษา
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - Workshop
                   Poka Yoke
                   - ขั้นตอนการใช้ Poka Yoke ในองค์กร
                  - ชนิดของ  Poka Yoke และระดับของ Poka Yoke
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้  Poka Yoke ในกระบวนการผลิต
                  - Poka Yoke Mapping
                  - Workshop
                 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Poka Yoke Error Proofing and Visual Control