อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารเวลา Time management
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis

ฝึกอบรม ต้นทุนคุณภาพ


การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis

หลักการและเหตุผล
   ต้นทุนคือตัวแปรหลักของการเกิดกำไร หากไม่มีการบริหารหรือควบคุมอาจทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หาแนวทางการปรับปรุงและนำเครื่องมือต่างๆเข้ามาบริหารจัดการ ต้นทุนมีหลายประเภทแต่มีต้นทุนชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นทุนด้านคุณภาพ” ซึ่งมาจาก ต้นทุนการป้องกันต้นทุนการประเมิน ต้นทุนความล้มเหลว ซึ่งจะพบว่าต้นทุนประเภทนี้จะมีมูลค่าที่สูงมาก จึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรพยายามควบคุมและปรับปรุงเพื่อให้ลดลง
   ในการปรับปรุงต้นทุนด้านคุณภาพ ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ เพราะการลดรายการหนึ่งอาจทำให้อีกหนึ่งรายการมีความเสียหายที่มากขึ้น ในหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ดำเนินการปรับปรุงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

09.00-12.00   - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
                       - ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
                          * ต้นทุนทางตรง
                          * ต้นทุนทางอ้อม
                       - Work Shop (การบ่งชี้และแยกประเภทต้นทุนคุณภาพ)
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - การจัดตั้งและส่งเสริมระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * ขั้นตอนการจัดตั้งระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * การรวบรวมข้อมูลต้นทุนคุณภาพ
                          * การประมาณการของต้นทุนคุณภาพ
                          * การวิเคราะห์อัตราส่วนของต้นทุนคุณภาพ
                       - วิธีการลดต้นทุนในการป้องกันและปรับปรุงปรุงคุณภาพ   
                       - Q&A

ตัวอย่างเอกสาร การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม COQ