อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

ฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต


การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต
(Productivity Improvement)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตเปรียบเสมือนกับการแก้ปัญหาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ดีขึ้น
   การที่จะทำให้การปรับปรุงประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง  ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ องค์กร และกิจกรรมที่มีอยู่ ดำเนิน
   แต่การปรับปรุงให้ประสบความสำเร็จนั้นก็มิใช้เรื่องง่าย ถ้ามีการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสูญเสียที่อาจคาดไม่ถึง ดังนั้น ผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ แนวทางในการปรับปรุงรวมถึงเครื่องมือที่ในการปรับปรุงที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
   8.30-12.00       - แนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - ความสูญเปล่า 7+1 ประการ และ การบ่งชี้ความสูญเปล่า
                           - ขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง
                             *  แนวคิดและหลักการ PDCA
   12.00-13.00        พัก
   13.00-16.30     - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง (ต่อ)
                             *  แนวคิดและหลักการ Kaizen
                             *  แนวคิดและหลักการ QCC
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net


ฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต