อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
ระบบคัมบัง(Kanban System)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 )
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

ฝึกอบรม Design of Experiment : DOE


การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment : DOE
(สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักการและเหตุผล
   แต่ละกระบวนการผลิตนั้น ต่างก็ประกอบด้วยปัจจัยมากมายหลายประการที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และระดับคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งทุกองค์กรต่างก็ต้องการที่จะกำหนดหรือปรับตั้งค่าของปัจจัยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (optimal setting)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ปัญหาก็คือจะหา optimal setting ของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร
   DOE เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถออกแบบวิธีการทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่งจะทำได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ทางสถิติว่าควรจะต้องปรับตั้งปัจจัยต่างๆอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ และได้สินค้าคุณภาพดี การทำ DOE จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการลองผิดลองถูก

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
   2. สามารถวางแผนการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจซึ่งควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม

     9.00 – 12.00     - ความหมายและแนวคิดของ DOE
                              - หลักการทดสอบสมมุติฐาน
                              - One-Way ANOVA
                              - Work Shop (One-Way ANOVA)
   12.00 – 13.00     - พัก
   13.00 – 16.30     - Two-Way ANOVA
                              - Work Shop (Two-Way ANOVA)
                              - Full Factional Design
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม Design of Experiment : DOE