อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

ฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

หลักการและเหตุผล
   คลังสินค้าคือสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ถ้าจัดเก็บเกินความจำเป็นก็จำกลายเป็นต้นทุนและถ้าจัดเก็บไม่พอกับปริมาณการใช้ที่ต้องการก็จะกลายเป็นเสียโอกาส ดังนั้นจึงพอว่าหลายๆองค์กรจึงพยายามที่จะบริหารคลังสินค้าให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม
   การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบ PDCA และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งผู้ที่บริหารจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดเช่น EOQ , ERP , หลักการ ABC เป็นต้น


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดจัดการคลังสินค้า(Inventory Management)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการคลังสินค้าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
วันที่ 1
09.00-12.00     - หลักการและ แนวคิดการจัดการคลังสินค้า
                       - ประโยชน์/ต้นทุนของการจัดการคลังสินค้า
                       - องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง
                       - การประเมินประสิทธิผลการจัดการคลังสินค้า
                       - ประเภทของสินค้าคงคลัง
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - บริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ ABC
                           * การกำหนดและแยกประเภท ABC
                           * การจัดการสินค้าคงคลังแต่ละประเภท
                       - Workshop
                       - การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง
วันที่ 2
09.00-12.00     - ระบบการเติมสินค้าคงคลัง
                       - การกำหนดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)
                       - การกำหนดของการสั่งซื้อในแต่ละประเภท
                       - Workshop
                       - การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การวางแผนผังคลังสินค้า
                       - การตรวจสอบสินค้าและการจัดการกับ  (Dead stock)
                       - เทคนิคการลดสินค้าคงคลังโดย JIT , Kanban
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)