อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Management

TQM for Frontline Manager and Supervisor

ฝึกอบรม TQM for Frontline Manager and Supervisor


TQM for Frontline Manager and Supervisor

หลักการและเหตุผล
   สาระสำคัญของ TQM for Frontline Manager and Supervisor คือการลงมือทำ Target-Action Analysis, Action Plan/Report โดยเฉพาะแผนการดำเนินการในระยะเวลา 1 ปี ที่ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน เพื่อสามารถไปลงมือแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการปรับปรุงจนประสบความสำเร็จให้ได้จริง
   หลักสูตรนี้ เน้นความเข้าใจ 4 เรื่อง คือ
      1. Relation of Policy for guild line
      2. Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
      3. Action Plan/Report
      4. Problem Solving
   เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางสถาบัน BIG Q จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นี้เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมถึงแนวทางและเทคนิคสำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจพื้นฐาน Relation of Policy for guild line
   2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถคิด Guild line เพื่อวิเคราะห์ Target-Action Analysis
   3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเขียน Action Plan/Report ได้ (ตามระดับชั้น)
   4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหารระดับแผนก หรือเทียบเท่า เจ้าหน้าที่ วิศวกร โฟร์แมน ลีดเดอร์ (หรืออยู่ระหว่างผู้จัดการแผนก-พนักงาน)

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม
09.00-12.00 น.  - Basic Knowledge of Policy Deployment
                      - Relation of Policy for guild line
                      - Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
                      - Workshop-1. Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
                      - Action Plan/Report
                      - Progress Monitor and Decision.
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.  - Basic Thinking of Problem Solving
                      - Problem Solving in action
                      - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining
.net


ฝึกอบรม TQM for Frontline Manager and Supervisor