อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
TQM for Frontline Manager and Supervisor
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
Coaching & Train the Trainer for QCC
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Lean & TPM

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

ฝึกอบรม Visual Management


การบริหารจัดการด้วยสายตา
Visual Management

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน การสร้างระบบควบคุมการสื่อสารภายในองค์กรนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างระบบการควบคุม หรือการบริหารจัดการด้วยสายตา จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ การสร้างระบบการควบคุม หรือการบริหารจัดการด้วยสายตาจะเป็นตัวช่วยให้พนักงานทราบขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ รวมถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการด้วยสายตา
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                     กิจกรรม
   8.30-12.00          - Visual Management คืออะไร
                               - เป้าหมายของ Visual Management
                               - Visual Workplace
                               - 4 ขั้นตอนสู่ Visual Management
                               - การจัดสถานที่ทำงาน (Workplace Organization)
   12.00-13.00         พัก
   13.00-16.30        - พื้นฐานด้วย 5ส
                               - การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
                               - การแสดงด้านการมองเห็น (Visual Display)
                               - การวัดผลด้านการมองเห็น (Visual Measures)
                               - การจัดการด้านการมองเห็น (Visual Management)
                               - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.
net

 

ฝึกอบรม Visual Management