อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
TQM for Frontline Manager and Supervisor
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

มาตราฐานสากล

การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หลักการและเหตุผล  
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาที่พบจากการให้คำปรึกษาคือผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ แต่การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดทักษะการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การเขียน CAR และ PAR แจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการต่างจึงทำให้การแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผล ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องอบรมเรื่อง การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ความรู้และทักษะดังกล่าว และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ไข CAR และ PAR และมีทักษะในการเขียนแจ้งและตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา                  กิจกรรม
    9.00-12.00            - นิยาม “ปัญหา” และระดับของปัญหา
                               - ความแตกต่างระหว่าง CAR & PAR
                               - 6 ขั้นตอนการแก้ไข(Corrective)เพื่อขจัดต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                               - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                               - เทคนิคการเขียน CAR  , WORKSHOP 
                               - การวิเคราะห์สาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันและผลการแก้ไข , WORKSHOP
   12.00-13.00            - พัก
   13.00-16.30            - 5 ขั้นตอนการป้องกัน (Preventive)เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
                               - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิด ขึ้น
                               - เทคนิคการเขียน PAR , WORKSHOP
                               - การประเมินความจำเป็นและการกำหนดมาตรการป้องกันและผลการป้องกัน , WORKSHOP
                               - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email :
info@bigqtraining.
net

   

ฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR